Ge en gåva på minst 130 kronor och få vår kalender som tack. OBS! Gör din beställning senast 14 december om du vill hinna få kalendern i brevlådan innan jul.

© World Animal Protection Sverige

08-617 79 70   info@worldanimalprotection.se     PlusGiro: 90 01 74-4     Bankgiro: 900-1744

Organisationsnummer: 802447-4481 World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.