NAMNINSAMLING

Har du sett mjölkkons kalv? Nej, inte hon heller!

Skriv på för att sätta press på regeringen

DET HÄR VILL VI

Kalvkonventionen

Att det krävs en kalv för att det ska bli mjölk är kanske självklart. Men inte många tänker på vad som händer med kalven efter födseln. Sanningen är att kalven oftast tas från sin mamma efter bara 24 timmar. Det tycker vi är koko!


Separationen mellan kon och kalven är plågsam och mamman råmar efter sin unge, ofta i flera dagar. Därtill kan en ko som inte får dia sin kalv få smärtsam mjölkstockning, precis som vi människor.


Skriv under Kalvkonventionen – så att ko och kalv får vara tillsammans! Med ditt och andras namn kan vi sätta tryck på regeringen och se till att kalven får växa upp med sin mamma. 


Vi på World Animal Protection vill att:

  • Kalven ska ha rätt att växa upp med sin mamma
  • Kalven ska ha möjlighet att dia från sin mamma
  • De bönder som låter kalven växa upp med sin mamma ska kunna få djurvälfärdsersättning

Vi kan komma att mejla utskick till dig. Det går att avregistrera sig från dem när som helst.

FRÅGOR & SVAR

3 vanliga frågor

Vad gör ni med min namnunderskrift?

Med ditt och andras namn kan vi sätta tryck på regeringen och se till att Kalvkonventionen blir verklighet. Efter avslutad kampanj kommer vi att överlämna underskrifterna till regeringen för att sätta press på förbättringar för mjölkkor och kalvar. Din underskrift visar att frågan är viktig. Du kan komma att kontaktas av oss i framtiden men du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick. 

Vad kan jag göra mer?

Dina val som konsument är också viktiga och gör skillnad. Du har rätt att få veta hur djuren behandlats – ställ frågor i affären och kräv svar! Fråga även hur de kan garantera att det de säger till dig är sant. När du köper mindre men bättre, det vill säga från producenter med högre djurvälfärd, bidrar du till omställningen bort från djurfabriker. Idag finns även ett stort utbud av växtbaserade alternativ, vilket är bra för både djuren och klimatet!

Vad gör ni för djuren?

Genom vårt arbete inspirerar och påverkar vi människor, organisationer, företag och regeringar att förbättra förhållanden för världens djur. Vi skyddar vilda djur och arbetar för att de ska kunna leva fritt i naturen där de hör hemma. Vi hjälper djur i lantbruket, där miljoner djur lider i den intensiva produktionen. Vi räddar djur i katastrofer och arbetar förebyggande, så att djuren ska vara skyddade i framtida naturkatastrofer. Vi visar dessutom att människor och djur kan leva tryggt sida vid sida i samhället.

HJÄLP OSS

Vi kräver handling

World Animal Protection anser att ko och kalv ska få vara tillsammans. Att det krävs en kalv för att det ska bli mjölk är kanske självklart. Men inte många tänker på vad som händer med kalven efter födseln. Sanningen är att kalven oftast tas från sin mamma efter bara 24 timmar. Det tycker vi är koko!


Separationen mellan kon och kalven är plågsam och mamman råmar efter sin unge, ofta i flera dagar. Därtill kan en ko som inte får dia sin kalv få smärtsam mjölkstockning, precis som vi människor.


Skriv under Kalvkonventionen – så att ko och kalv får vara tillsammans! Med ditt och andras namn kan vi sätta tryck på regeringen och se till att kalven får växa upp med sin mamma. 

© World Animal Protection Sverige

08-617 79 70   info@worldanimalprotection.se     PlusGiro: 90 01 74-4     Bankgiro: 900-1744

Organisationsnummer: 802447-4481 World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.