GE EN GÅVA

Du behövs för att hjälpa världens djur.

De förtvivlade elefanternas blickar fick mig att skaka”. Så beskriver vår kollega elefanterna I en nöjespark I Thailand. Platsen beskrivs som ett riktigt helvete för elefanter, där de tvingas uppträda för turister. Bilden på denna sida är tagen där.


Vi arbetar för att elefanter och andra djur ska få leva I frihet – eller I djurvänliga reservat om de har behov till det. Du kan stoppa djurens lidande! Hjälp djuren idag. 

  

VART GÅR PENGARNA?

Om du ger 300 kronor

Så här fördelas pengarna om du väljer att ge 300 kronor i månaden.

Vi granskas av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

60 kronor

20 % gick till administrations och insamlingskostnader.

240 kronor

80 % av insamlade medel från allmänheten gick till ändamål under 2022.

OM OSS

Vårt arbete

Djur har rätt till ett liv utan lidande. Vi arbetar globalt med att hjälpa regeringar och samhällen att skydda och ta väl hand om sina djur. Vi hjälper världen att se hur viktiga djur är för oss alla. Det gör vi genom att visa den viktiga relationen mellan människor och djur. 

Vilda djur

Vilda djur utnyttjas av människor världen över. Vi arbetar för att stoppa utnyttjandet av vilda djur för underhållning, samt skydda djur som hotas av illegal handel eller nedskräpning i haven.

Djur i livsmedelsindustrin

Vi arbetar för bättre välfärd för miljarder djur inom livsmedelsindustrin. Det sätt djuren behandlas på är världens största djurvälfärdsproblem – och det är ett problem som växer.

© World Animal Protection Sverige

08-617 79 70   info@worldanimalprotection.se     PlusGiro: 90 01 74-4     Bankgiro: 900-1744

Organisationsnummer: 802447-4481 World Animal Protection Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.